Produktionsleder – første del af Danmarks stærkeste lederuddannelse for landmænd

Produktionsleder – første del af Danmarks stærkeste lederuddannelse for landmænd

Hvis du er faglært landmand og har lyst til mere ansvar og indflydelse på dit arbejde? Så er uddannelsen til produktionsleder den rette vej for dig.

Som produktionsleder bliver du ansvarlig for den daglige produktionsstyring på et landbrug. Du bliver typisk ansat som mellemleder med ansvar for at lede det øvrige personale i det daglige arbejde. Du arbejder selvstændigt!

Undervejs i uddannelsen lærer du at drive en produktion og at lave de økonomiske beregninger, der hører til. Med udgangspunk i dit valgte speciale, lærer du at analysere og vurdere en produktion og at gennemføre ændringer, der kan gøre den bedre.

Er du i tvivl, så stil dig selv følgende spørgsmål:

 • Ønsker jeg mere driftsledelsesansvar på jobbet?
 • Har jeg brug for mere viden omkring økonomi?
 • Går jeg med tanker om at blive selvstændig landmand?
 • Ønsker jeg mere personlig udvikling?
 • Ønsker jeg at imødekomme erhvervets behov for højt kvalificeret medarbejdere?
 • Ønsker jeg større indsigt i styring af produktionen?
 • Ønsker jeg at arbejde med evnen til at fordybe mig og konstant søge ny viden?
 • Kan supplerende undervisning i akademifaget ”Ledelse i praksis” være med til at kvalificere mig yderligere til et spændende erhverv?

Kan du svare ”JA” til flere af disse spørgsmål, så er Produktionsleder uddannelsen for dig. Denne uddannelse giver ligeledes adgang til Agrarøkonomstudiet, og samlet er disse to forløb, en 1,5 årig overbygning til landmandsuddannelsen.


Hvorfor Produktionsleder på Nordjyllands Landbrugsskole?

 • Vi har mange års erfaring med at sammensætte en lederuddannelse som giver dig de bedste kompetencer.
 • Vi tilbyder fagligt højt niveau med engagerede undervisere.
 • Vi benytter os af specialister fra rådgivningsbranchen – vi investerer i jer!
 • Vi deltager i spændende kongresser, ekskursioner og møder.
 • Vi tilbyder fagopdelt Produktionsleder undervisning, så du kan specialisere dig i din produktionsgren og opnå den største viden.
 • Vi tilbyder interessant studietur til Polen.
 • Du får et voksent, og rigtig god studiemiljø.
 • Du kan bo på skolen i nye, flotte værelser og blive en del af et stærkt fællesskab med elever fra de andre uddannelser.
 • Du tilbydes at følge akademifaget ”Ledelse i Praksis”, og efterfølgende færdiggøre din akademiuddannelse under AØ-studiet.
 • Vi har stor elevtilfredshed og et super sammenhold mellem vores studerende.


Produktionsleder er således for dig som har erkendt at landbrugserhvervet kan tilbyde mange spændende jobs, men at der kræves konstant udvikling af kompetencer – og en lyst til fortsat at lære nyt.