Praktik

En vigtig del af din uddannelse til landmand

Praktik gennemføres i hele uddannelsen på godkendte praktikpladser og gennemføres på mindst to praktikpladser. Der er dog mulighed for at gennemføre hele praktikken på samme praktikplads, når bedriften er tilstrækkelig alsidig.

  • Grundforløbspraktik – 13 mdr.
  • Hovedforløbspraktik – 15 mdr.

Når dit praktiksted skal være godkendt til at have elever, kan det være en god idé at gå ind på praktikpladsen.dk. Her får du en oversigt over godkendte virksomheder til landmandsuddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder der har opslået ledige stillinger.

Vore vejledere på skolen kan hjælpe dig på vej, hvis det ikke lykkes for dig selv at finde en praktikplads

Når du har fundet en praktikplads, skal du have en skriftlig uddannelsesaftale med virksomheden. Aftalen gælder som ansættelseskontrakt.

I din praktikperiode er det en god ide at være medlem af Landboungdom. Landboungdom er en forening for unge der arbejder i landbruget. Samtidig laver de en masse sociale og faglige arrangementer.

Du kan tage et eller flere praktikophold i en virksomhed i udlandet med PIU-ordningen. Din praktik i udlandet giver merit og tæller derfor med i den samlede uddannelse.

praktik i udlandet

PIU står for praktik i udlandet.

Du kan tage et eller flere praktikophold i en virksomhed i udlandet med PIU-ordningen. Din praktik i udlandet giver merit og tæller derfor medi den samlede uddannelse.

Der er to muligheder for at rejse til udlandet:

  • Uden dansk praktikplads – direkte efter skolen
  • Med en dansk praktikplads – din danske arbejdsgiver udstationerer dig i en periode i udlandet

Hvis du rejser ud uden en dansk praktikplads

Rejser du ud uden en dansk uddannelsesaftale, skal praktikperioden forhåndsgodkendes af skolen. Du skal have løn efter udenlandske vilkår, og lønnen er som regel lavere, end den du ville have fået i Danmark. Du kan få et særligt tilskud til jobsamtale, rejser, flytning, bolig i udlandet mm. fra Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag – AUB.

Hvis du har en dansk praktikplads

Hvis du har en dansk praktikplads, kan du aftale med din arbejdsgiver, du tager en del af din praktik i udlandet.Når du bliver udstationeret er du stadig omfattet af din danske uddannelsesaftale. Dvs. din danske arbejdsgiver har ansvaret for din uddannelse, og du får løn efter dansk overenskomst. Din arbejdsgiver kan få refunderet:

  • Lønforskellen mellem dansk og udenlandsk elevløn
  • Udgifter til din ud- og hjemrejse
  • Udgifter til evt. flytning, hvis du skal være i praktik i udlandet i længere tid