Faglært landmand

For dig med en gymnasial uddannelse

1. hovedforløb

Første del af hovedforløbet mod at blive landmand, er 16 uger, og her sker der rigtig meget både fagligt og socialt. Du får udbygget din grundlæggende viden fra grundforløbet og din første praktikperiode. På 1. hovedforløb prioriterer vi valgfag højt, og du vil få mulighed for at specialisere dig indenfor det fagområde som du brænder for. Igennem første hovedforløb, får du dermed afklaret, hvorvidt din endelige specialisering i uddannelsen til Landmand skal være husdyr eller planter.

På forløbet er der en spændende udlandstur til Holland, denne tur giver et super sammenhold og et godt indtryk af landbrugsproduktion i et andet EU-land.

Efter første hovedforløb fortsætter du videre i praktik og afslutter derefter uddannelsen med 2. Hovedforløb.

 Fag som alle skal have:Valgfag som vi udbyder:
 •  Plantebeskyttelse (1 uge)
 • Landbrugsproduktion (4 uger)
 • Bæredygtighed (1 uge)
 • Økonomi (1 uge)
 • Økologi (1 uge)
 • Biologi E (1 uge)
 • Matematik F (1 uge)
 • Valgfrie specialefag og valgfag (5 uger)
 • Dyrehold B – Kødkvæg
 • Dyrehold B – Mink
 • Dyrehold B – Fjerkræ
 • Dyrehold A – Kvæg
 • Dyrehold A – Svin
 • Planteproduktion
 • Planter og Teknik
 • Nicheproduktion
 • Vildt og landskabspleje

2. hovedforløb

Uddannelsen som faglært landmand afslutter du med 20 uger på skolen, og på dette forløb er der stor specialisering i husdyr og planter. Yderligere er valgfagene medvirkende til at de 20 uger i endnu større grad bliver et forløb, hvor du kan komme i dybden med de landbrugsfaglige emner. På forløbet forventer vi, at erfaringen fra dine praktikperioder, kobles sammen med teorien fra undervisningen.

Optagelseskrav: Du kan påbegynde 2. Hovedforløb når du har opfyldt kompetencerne for 1. Hovedforløb og har en uddannelsesaftale med en landmand.

På forløbet er der spændende udlandsture til enten USA eller Italien. På disse ture er der fokus på landbrugsproduktion, og der er mange interessante faglige besøg. Det sociale er også vigtigt på turene, og vores indtryk er at sammenholdet mellem eleverne efter ture som disse får et kæmpe løft. At rejse sammen på 2. Hovedforløb giver oplevelser for livet. Vi opfordrer stærkt til at alle deltager i en udlandsrejse, men er man forhindret vil der i stedet være et planlagt forløb på skolen.

Forløbet afsluttes med en projektuge og en mundtlig eksamen med censorer fra de andre landbrugsskoler. Når du har afsluttet forløbet er du faglært Landmand, og kan arbejde i erhvervet. Ønsker du at videreuddanne dig, kan du starte på Landbrugets Lederuddannelse Produktionsleder og efterfølgende Agrarøkonom.

 Fag som alle skal haveValgfag som vi udbyder 
 •  Samfundsfag F
 • Iværksætteri/Innovation
 • Erhvervsøkonomi F
 • Engelsk F
 • Bæredygtighed
 • Naturpleje
 • Speciale Husdyr – Kvæg
 • Speciale Husdyr – Svin
 • Speciale Planter
 • Investering og investering
 • Plantedyrkning
 • Vildt- og landskabspleje
 • Teknik
 • Fodring/Sundhed (kvæg eller svin)
 • Økologi
 • Dyrehold C – Kvæg eller Svin
 • Mink