EUX Landmand

Kombinér landmandsuddannelsen med gymnasial undervisning

Denne uddannelse er den perfekte kombination, hvis du både vil have gymnasial undervisning og en landmandsuddannelse.

Er du klar til en uddannelse med x factor? Så vælg EUX på Lundbæk

EUX-uddannelsen kombinerer det bedste fra to verdener. Du får både en uddannelse som landmand og en gymnasial eksamen i én pakke – i et stærkt samarbejde mellem Aalborg Handelsskole og Nordjyllands Landbrugsskole.

Stærkt samarbejde mellem to skoleformer

Uddannelsen kombinerer det bedste fra to verdener. Få det landbrugsfaglige på Nordjyllands Landbrugsskole, hvor vi lægger vægt på en stærk faglig uddannelse på højt niveau kombineret med et godt socialt miljø. De gymnasiale fag følger du hos os, og vi har samarbejde med Aalborg Handelsskole, hvor du kan tage nogle valgfag. Der stilles de nyeste teknologi- og IT-faciliteter til din rådighed.

Spændende fag

På EUX har du ikke historie, tysk eller oldtidskundskab, men derimod fag som matematik, erhvervsøkonomi og innovation. Vi er ikke som alle de andre, men vi kan lide at vende op og ned på alting, og forsøger altid at løse opgaver på en kreativ og nytænkende måde, som ingen andre har prøvet. Går du med en drøm om at blive selvstændig landmand, så er EUX uddannelsen, der kan give dig de rette kompetencer.

Socialt fællesskab og spændende studieture

På EUX er du aldrig alene, for vi arbejder i elevteams, og sammen med dine teamkammerater kommer du til at løse mange spændende projektopgaver. Du tilbydes at bo på Nordjyllands Landbrugsskole og kan få et skoleforløb med stærkt socialt fællesskab og en masse sjove oplevelser i fritiden. Begge skoler lægger vægt på, at der er både tid og plads til dig som individ, og der er en tæt kontakt mellem dine lærere og dig. På begge hovedforløb er der mulighed for at deltage i spændende studieture til f.eks. Østeuropa, Italien eller USA. I forbindelse med landmandsuddannelsen er der mange muligheder for at specialisere sig indenfor husdyr (kvæg, svin, mink, fjerkræ) eller planter/teknik.

Afveksling mellem skole og praktik

Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. I det længste praktikforløb har du i samarbejde med din arbejdsgiver, mulighed for at placere en del af praktikken i udlandet. Et praktikophold (1-7 mdr.) vil give dig en oplevelse for livet, give dig sproglig udfordring og sætte gang i mange nye tanker hos dig. Vi hjælper dig meget gerne med at arrangere dette ophold.

Mulighed for videregående uddannelse

På fire år får du bevis som Landmand kombineret med gymnasiale fag på et højt fagligt niveau. Du får derfor adgang til at gå direkte videre til Landbrugets Lederuddannelser – Produktionsleder og  Agrarøkonom eller du kan søge ind på videregående uddannelser indenfor landbrugserhvervet. Du får venner for livet og et lift ud af vejen til din fremtid.

Placering

Undervisningen foregår på Nordjyllands Landbrugsskole, men der vil være besøg på Aalborg Handelsskole og mulighed for at følge valgfag der. Der er mulighed for at bo på Nordjyllands Landbrugsskole i smukke omgivelser med mulighed for et aktivt socialt liv. Transporten arrangeres af skolerne.

Økonomi

På grundforløbet kan der søges om SU. Efter dette forløb skal der udarbejdes en uddannelsesaftale, hvorefter eleven får løn under både praktik og skoleophold.

Forløbets opbygning

EUX landbrug er opbygget af 2,5 års skole og 1,5 års praktik. Du får hele uddannelsen til landmand, og dine gymnasiefag afkortes på baggrund af den viden, du opnår i dine fag på landbrugsskolen. Forløbet er opbygget af halvårsmoduler. Du kan læse mere om beskrivelsen af GF 1 og GF2 under beskrivelsen af Grundforløbet her på siden. Som EUX elev undervises du i gymnasiefagene i den periode, de andre elever har dansk og valgfag.

Gymnasiale fag 

 Grundforløb 
 • Dansk
 • Biologi
 • Kemi
 • Matematik

   Hovedforløb:

 • Dansk A
 • Biologi B
 • Kemi B
 • Fysik C
Grundforløb
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Matematik

 

Hovedforløb

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Valgfag C
 • Valgfag Løft (et af dine valgfag skal løftes til et højere niveau)

 EUx-Landmand Business Raketten

Download

Download vores brochurer om EUX

Download