EUX Landmand – kombinér et alment gymnasieforløb med landmandsuddannelsen

EUX Landmand – kombinér et alment gymnasieforløb med landmandsuddannelsen

Er du klar til en uddannelse med x factor?

EUX-uddannelsen kombinerer det bedste fra to verdener. Du får både en uddannelse som landmand og en gymnasial eksamen i én pakke – i et stærkt samarbejde mellem Aalborg Handelsskole og Nordjyllands Landbrugsskole.

Du får samme mulighed for at læse videre som dem, der har gennemført en gymnasial uddannelse. Du kan også vælge at arbejde som faglært landmand eller videreuddanne dig til produktionsleder/agrarøkonom. Allerede på grundforløbet kommer du i gang med fag om teknik, dyr og planter. Du kommer i stalden, værkstedet, maskinhallen og på marken, hvor du får praktiske erfaringer.
På hovedforløbet specialiserer du dig senere indenfor kvæg, gris eller planter.

Få det landbrugsfaglige indhold på Nordjyllands Landbrugsskole, hvor vi lægger vægt på en stærk faglig uddannelse på højt niveau kombineret med et godt socialt miljø. De gymnasiale fag følger du hos os, og vi har samarbejde med Aalborg Handelsskole, hvor du kan tage nogle valgfag. Der stilles de nyeste teknologi- og IT-faciliteter til din rådighed.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til EUX Landmand tager 4 år og er fordelt på 2 skoleforløb og 2 praktikperioder. Du får hele uddannelsen til landmand, og dine gymnasiefag afkortes på baggrund af den viden, du opnår i dine fag på landbrugsskolen. Forløbet er opbygget af halvårsmoduler. Du kan læse mere om beskrivelsen af GF 1 og GF2 under beskrivelsen af Grundforløbet her på siden. Som EUX elev undervises du i gymnasiefagene i den periode, de andre elever har dansk og valgfag.

Figur

Spændende fag

På EUX har du ikke historie, tysk eller oldtidskundskab, men derimod fag som matematik, erhvervsøkonomi og innovation. Vi er ikke som alle de andre, men vi kan lide at vende op og ned på alting, og forsøger altid at løse opgaver på en kreativ og nytænkende måde, som ingen andre har prøvet. Går du med en drøm om at blive selvstændig landmand, så er EUX uddannelsen, der kan give dig de rette kompetencer.

 Grundforløb 
 • Dansk
 • Biologi
 • Kemi
 • Matematik

   Hovedforløb:

 • Dansk A
 • Biologi B
 • Kemi B
 • Fysik C
Grundforløb
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Matematik

 

Hovedforløb

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Valgfag C
 • Valgfag Løft (et af dine valgfag skal løftes til et højere niveau)

 EUx-Landmand Business Raketten

PRAKTIK – EN VIGTIG DEL AF DIN UDDANNELSE

Praktik gennemføres i hele uddannelsen på godkendte praktikpladser og gennemføres på mindst to praktikpladser. Der er dog mulighed for at gennemføre hele praktikken på samme praktikplads, når bedriften er tilstrækkelig alsidig.

 • Grundforløbspraktik – 13 mdr.
 • Hovedforløbspraktik – 15 mdr.

Når dit praktiksted skal være godkendt til at have elever, kan det være en god idé at gå ind på praktikpladsen.dk. Her får du en oversigt over godkendte virksomheder til landmandsuddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder der har opslået ledige stillinger.

Vore vejledere på skolen kan hjælpe dig på vej, hvis det ikke lykkes for dig selv at finde en praktikplads

Når du har fundet en praktikplads, skal du have en skriftlig uddannelsesaftale med virksomheden. Aftalen gælder som ansættelseskontrakt.

I din praktikperiode er det en god ide at være medlem af Landboungdom. Landboungdom er en forening for unge der arbejder i landbruget. Samtidig laver de en masse sociale og faglige arrangementer.

Du kan tage et eller flere praktikophold i en virksomhed i udlandet med PIU-ordningen. Din praktik i udlandet giver merit og tæller derfor med i den samlede uddannelse.

PRAKTIK I UDLANDET

PIU står for praktik i udlandet.

Du kan tage et eller flere praktikophold i en virksomhed i udlandet med PIU-ordningen. Din praktik i udlandet giver merit og tæller derfor medi den samlede uddannelse.

Der er to muligheder for at rejse til udlandet:

 • Uden dansk praktikplads – direkte efter skolen
 • Med en dansk praktikplads – din danske arbejdsgiver udstationerer dig i en periode i udlandet

HVIS DU REJSER UD UDEN EN DANSK PRAKTIKPLADS

Rejser du ud uden en dansk uddannelsesaftale, skal praktikperioden forhåndsgodkendes af skolen. Du skal have løn efter udenlandske vilkår, og lønnen er som regel lavere, end den du ville have fået i Danmark. Du kan få et særligt tilskud til jobsamtale, rejser, flytning, bolig i udlandet mm. fra Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag – AUB.

HVIS DU HAR EN DANSK PRAKTIKPLADS

Hvis du har en dansk praktikplads, kan du aftale med din arbejdsgiver, du tager en del af din praktik i udlandet.Når du bliver udstationeret er du stadig omfattet af din danske uddannelsesaftale. Dvs. din danske arbejdsgiver har ansvaret for din uddannelse, og du får løn efter dansk overenskomst. Din arbejdsgiver kan få refunderet:

 • Lønforskellen mellem dansk og udenlandsk elevløn
 • Udgifter til din ud- og hjemrejse
 • Udgifter til evt. flytning, hvis du skal være i praktik i udlandet i længere tid

Mulighed for videregående uddannelse

På fire år får du bevis som Landmand kombineret med gymnasiale fag på et højt fagligt niveau. Du får derfor adgang til at gå direkte videre til Landbrugets Lederuddannelser – Produktionsleder og  Agrarøkonom eller du kan søge ind på videregående uddannelser indenfor landbrugserhvervet. Du får venner for livet og et lift ud af vejen til din fremtid.

Økonomi

På grundforløbet kan der søges om SU. Efter dette forløb skal der udarbejdes en uddannelsesaftale, hvorefter eleven får løn under både praktik og skoleophold.