EGU

EGU

Nordjyllands Landbrugsskole udbyder, i samarbejde med FGU -skolerne, et 20 ugers EGU Landbrug forløb.

Nordjyllands Landbrugsskole udbyder, i samarbejde med FGU-skolerne, et 20 ugers EGU Landbrug forløb. Forløbet er inddelt i 4 gange 5 ugers moduler, fordelt med 2 moduler forår og 2 moduler i efteråret. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge.

Forløbene oprettes hvis der kan samles minimum 10 elever pr. hold.

 • Tilmeldingsfrist for moduler foråret 2023: Mandag den 21. november 2022
 • Tilmeldingsfrist for moduler efteråret 2023: Fredag den 24. juni 2023

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning på klassen og praktiske øvelser i værksted, mark og stald. Den teoretiske undervisning er primært placeret om formiddagen og flere eftermiddage bruges på praktiske øvelser på skolen eller hos landmændene.

I den teoretiske undervisning er udgangspunktet altid det praktiske landbrug, og vores erfaring er at denne kobling mellem teori og praksis giver god mening hos den enkelte elev. Underviserne på forløbet er lærere med god praktisk viden, og underviserne har ofte både teori og øvelser med holdet.

Forløbet er sammensat af flere forskellige fagområder. Samlet set vil undervisningen være dækkende for en elev som afslutter uddannelsen EGU, Landmand. Ønsker eleven af fortsætte på EUD-uddannelsen, vil EGU-forløbet være en god base for at få en bedre forståelse for de grundfag som indgår i EUD, Landmand. Ligeledes vil eleverne ofte opleve, at ”skolegang” faktisk kan bruges til noget, ved at der er så tæt kobling mellem teori og praksis.

Overordnet indhold på de 4 moduler:

Modul 1: Husdyr 1 (Uge 3-7)

 • Opstartsforløb
 • Værdikæden, husdyr (fra jord til bord)
 • Husdyr, pasning og pleje del 2
 • Husdyrenes biologi del 2
 • Husdyr, praktiske øvelser i stald.
 • Landbrug som praktikplads
 • Arbejdsmiljø, hvordan arbejder du sikkert med husdyr
 • Andre dyr (Mink og får)
 • Afslutningsprojekt, byg en staldmodel.

Certifikater:

 • Hygiejnebevis
 • Medicinkursus

Modul 2: Planter (Uge 20-25)

 • Opstartsforløb
 • Praktisk Biologi i planteproduktionen
 • Plantekendskab, matematikberegning, dyrkning, grovfoder.
 • Plantedyrkning
 • Grovfoderproduktion
 • Planter, praktiske øvelser
 • Markpraktik
 • Værdikæden, planter – fra jord til bord.
 • Natur, bæredygtighed og økologi indenfor planteproduktion
 • Alternative afgrøder i dansk landbrug.
 • Diverse besøg
 • Idræt
 • Afslutningsprojekt 


Certifikater:

 • Førstehjælp

Modul 3 Husdyr 2 (Uge 37-41)

 • Opstartsforløb
 • Husdyrenes pasning og pleje (kvæg og svin)
 • Biologi hos husdyr – hvordan fungerer dyrene ”indeni”
 • Husdyr, praktiske øvelser i stalden
 • Udvidet medieværksted.
 • Natur, bæredygtighed og Økologi indenfor husdyrproduktionen.
 • Andre dyr (fjerkræ, fisk og geder)
 • Malkning, VFU
 • Idræt
 • Afslutningsprojekt

Modul 4: Værksted (Uge 46-50)

 • Opstartsforløb
 • Værksted, Teori
 • Værksted, Praksis
 • Praktisk Fysik i landbruget
 • Din personlige økonomi
 • Arbejdsmiljø når du arbejder med maskiner
 • Klassetid
 • Diverse besøg
 • Idræt
 • Afsluttende værksteds-/svejseprøve

Certifikater:

 • Paragraf 17
 • Brand

Kostskolen

Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk er en kostskole, og giver dermed den unge en unik mulighed for et fællesskab med andre unge og et aktivt kostskoleliv med skolens ansatte. Det er ikke et krav at den unge bor på skolen. Bor du på skolen vil der være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter efter undervisningstiden, f.eks. bowling- og go-cart ture, volley- og fodboldturneringer på skolen, bålaften, biograftur m.m.

MØDETID

Mandag: 9.00-16.00

Tirsdag, onsdag og torsdag 8.00-16.00

Fredag: 8.00-11.40

Der er vagt fra kl. 16.00 – 21.30, hvor der er mulighed for at få lektiehjælp og deltage i aktiviteter. Fra 21.30 er der nattevagt på skolen.

SPS

Der er mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte i form af studiestøttetimer og IT-pakker med pc og hjælpeprogrammer, hvis eleven har udfordringer med læsning og skrivning. Med baggrund i studiestøttetimerne, vil der ofte være ekstra underviser på i timerne, afhængig af klassestørrelsen. Yderligere vil der være elever som har brug for særlig støtte og vejledning udenfor skoletiden, og der vil skolens elevcoach være den primære person. Som skole ønsker vi at støtte og vejlede den unge under uddannelsen, og at præge den unge til at handle ansvarsbevidst og selvstændigt. Dette er også udgangspunktet i vores specialpædagogiske støtte – at hjælpe eleven til at kunne indgå i et erhverv hvor den ansatte skal kunne påtage sig et ansvar.

Kontakt os

Birgit Lauridsen - ElevCoach
(Tilmelding og spørgsmål om SPS. Birgit vil være kontaktperson i forhold til samtaler inden forløbets start)
96716273 / 20515749
bil@njylls.dk

Charlotte Haahr Uddannelsesleder
(Spørgsmål om EGU-tilbuddets indhold og opbygning)
ch@njylls.dk