EGU 2021

EGU 2021

Nordjyllands Landbrugsskole udbyder, i samarbejde med FGU -skolerne, et 20 ugers EGU Landbrug forløb.

Nordjyllands Landbrugsskole udbyder, i samarbejde med FGU -skolerne, et 20 ugers EGU Landbrug forløb. Forløbet er inddelt i 4 gange 5 ugers moduler, fordelt med 2 moduler forår og 2 moduler i efteråret.

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning på klassen og praktiske øvelser i værksted, mark og stald. Den teoretiske undervisning er primært placeret om formiddagen og eftermiddagen bruges på praktiske øvelser på skolen eller hos landmændene.

I den teoretiske undervisning er udgangspunktet altid det praktiske landbrug, og vores erfaring er at denne kobling mellem teori og praksis giver god mening hos den enkelte elev. Underviserne på forløbet er lærere med god praktisk viden, og underviserne har ofte både teori og øvelser med holdet.

Om eftermiddagen opdeles holdet i mindre grupper (afhænger af holdstørrelsen) og får derved en god oplevelse af at arbejde tæt sammen med læren og en mindre gruppe klassekammerater.

Forløbet er sammensat af flere forskellige fagområder. Samlet set vil undervisningen være dækkende for en elev som afslutter uddannelsen EGU, Landmand. Ønsker eleven af fortsætte på EUD-uddannelsen, vil EGU-forløbet være en god base for at få en bedre forståelse for de grundfag som indgår i EUD, Landmand. Ligeledes vil eleverne ofte opleve, at ”skolegang” faktisk kan bruges til noget, ved at der er så tæt kobling mellem teori og praksis.

De 4 moduler vil have forskelligt indhold, og kan tages i vilkårlig rækkefølge.

Overordnet indhold på de 4 moduler:

Modul 1: Husdyr 1 (Uge 3-7)

(Blanding af Kvæg og gris, men med overvægt af kvæg) – indeholder certifikater

 • Opstartsforløb
 • Værdikæden, husdyr (fra jord til bord)
 • Husdyr, pasning og pleje del 2
 • Husdyrenes biologi del 2
 • Husdyr, praktiske øvelser i stald.
 • Certifikater: Traktorkørekort, (teori) Hygiejnebevis, Medicinkursus, Førstehjælp
 • Landbrug som praktikplads
 • Arbejdsmiljø, hvordan arbejder du sikkert med husdyr
 • Andre dyr
 • Afslutningsprojekt, byg en staldmodel.

 

Modul 2: Planter (Uge 21-25)

 • Opstartsforløb
 • Praktisk Biologi i planteproduktionen
 • Plantekendskab, matematikberegning, dyrkning, grovfoder.
 • Plantedyrkning
 • Grovfoderproduktion
 • Planter, praktiske øvelser
 • Markpraktik
 • Værdikæden, planter – fra jord til bord.
 • Natur, bæredygtighed og økologi indenfor planteproduktion
 • Alternative afgrøder i dansk landbrug.
 • Diverse besøg
 • Idræt
 • Afslutningsprojekt

 

Modul 3 Husdyr 2 (Uge 37-41)

(Blanding af kvæg og gris, men med overvægt af gris)

 • Opstartsforløb
 • Husdyrenes pasning og pleje (kvæg og svin)
 • Biologi hos husdyr – hvordan fungerer dyrene ”indeni”
 • Husdyr, praktiske øvelser i stalden
 • Udvidet medieværksted.
 • Natur, bæredygtighed og Økologi indenfor husdyrproduktionen.
 • Andre dyr (fjerkræ, fisk og geder)
 • Malkning, VFU
 • Idræt
 • Afslutningsprojekt 

Modul 4: Værksted (Uge 46-50)

 • Opstartsforløb
 • Certifikater: Paragraf 17, Brand
 • Værksted, Teori
 • Værksted, Praksis
 • Praktisk Fysik i landbruget
 • Din personlige økonomi
 • Arbejdsmiljø når du arbejder med maskiner
 • Klassetid
 • Diverse besøg
 • Idræt
 • Afsluttende værksteds-/svejseprøve

Kostskolen

Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk er en kostskole, og giver dermed den unge en unik mulighed for et fællesskab med andre unge og et aktivt kostskoleliv med skolens ansatte. Det er ikke et krav at den unge bor på skolen. Bor du på skolen vil der være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter efter undervisningstiden, f.eks. bowling- og go-cart ture, volley- og fodboldturneringer på skolen, bålaften, biograftur m.m.

MØDETID

Mandag: 10-16

Tirsdag, onsdag og torsdag 8-16

Fredag: 8-11.40

Der er vagt fra kl. 16-21.30, hvor der er mulighed for at få lektiehjælp og deltage i aktiviteter. Fra 21.30 er der nattevagt på skolen.

SPS

Der er mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte i form af studiestøttetimer og IT-pakker med pc og hjælpeprogrammer, hvis eleven har udfordringer med læsning og skrivning. Med baggrund i studiestøttetimerne, vil der ofte være ekstra underviser på i timerne, afhængig af klassestørrelsen. Yderligere vil der være elever som har brug for særlig støtte og vejledning udenfor skoletiden, og der vil skolens elevcoach være den primære person. Som skole ønsker vi at støtte og vejlede den unge under uddannelsen, og at præge den unge til at handle ansvarsbevidst og selvstændigt. Dette er også udgangspunktet i vores specialpædagogiske støtte – at hjælpe eleven til at kunne indgå i et erhverv hvor den ansatte skal kunne påtage sig et ansvar.

Priser

Herunder finder du de forskellige udgifter, der vil være i forbindelse med et EGU forløb:

 • Nøgledepositum: 300,00 kr. (engangsbeløb, medmindre du får din nøgle væk)
 • Fri IT inkl. service, print og kopi: 40,00 kr. pr. uge
 • Kost og logi for elever over 18 år: 550,00 kr. pr. uge
 • Kost og logi for elever under 18 år: Gratis
 • Bogpakke – Modul 1:
  • Du låner følgene bøger: Malkekvæg, Svineproduktion, Biologi, Førstehjælp.
  • Du skal købe:
   Gummistøvler: 295,00 kr.*
   Ringbing og faneblade: 25,00 kr.*
 • Bogpakke – Modul 2:
  • Du låner følgende bøger: Biologi, Planteproduktion, Markens afgrøder
  • Du skal købe:
   Gummistøvler: 295,00 kr.*
   Ringbind og faneblade: 25,00 kr.*
 • Bogpakke – Modul 3:
  • Du låner følgende bøger: Biologi, Malkekvæg, Svineproduktion
  • Du skal købe:
   Gummistøvler: 295,00 kr.*
   Ringbind og faneblade: 25,00 kr.*
 • Bogpakke – Modul 4:
  • Du låner følgende bøger: Arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Du skal købe:
   Gummistøvler: 295,00 kr.*
   Ringbind og faneblade: 25,00 kr.*

* Det er naturligvis kun nødvendigt at købe gummistøvler, ringbind og faneblade én gang, medmindre du får det væk og får brug for at købe det på ny.

Kontakt os

Tilmelding og spørgsmål om SPS, kontakt ElevCoach, Birgit Lauridsen.
Spørgsmål om EGU-tilbuddets indhold og opbygning, kontakt Uddannelsesleder, Charlotte Haahr

Send mail til Birgit Send mail til Charlotte