Resultatlønskontrakt

Aftale om resultatløn mellem skole og Forstander

Her findes aftale om resultatløn mellem Nordjyllands Landbrugsskole og skolens forstander samt beskrivelse af målopfyldelsen

Resultatlønskontrakt

Se kontrakt