Udbudsgodkendelser for Nordjyllands Landbrugsskole

Udbudsgodkendelser for Nordjyllands Landbrugsskole

Se den aktuelle udbudsgodkendelse her

FKB GODKENDELSER:

 2640 Planteproduktion i landbruget
 2641 Husdyrproduktion i landbruget
 2769 IKV i AMU

ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE / ENKELTFAG:

25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne
40041 Den personlige uddannelses- og jobplan
40062 Afhjælpning af akutte klovproblemer
40080 Individuel kompetencevurdering i AMU
40081 Individuel kompetencevurdering i AMU – F/I
40131 Vurdering af basale færdigheder
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
40532 Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
40645 Klovpleje og klovbeskæring
42312 Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner
42322 Anvendelse og vedligeh. af storballepressere
42343 Betjening af ammoniakanlæg i landbruget
42371 Økologisk landbrugsproduktion
42383 Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave
42390 Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat
43343 Praktik for F/I
44337 Oprettelse af database til jobbrug
44364 Anvendelse af motorsav 1
44491 Betjening af rendegravere
44601 Behandling mod kælvningsfeber og børbetændelse
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
44980 Produktionsstrategier i landbruget
45103 Dyrkning og konservering af grovfoder
45215 Grundlæggende faglig regning
45301 Svineproduktion, fodring
45302 Svineproduktion, ajourføring
45303 Kvægproduktion, ajourføring
45304 Drøvtyggers fysiologi, optimal fodring
45307 Planteproduktion i landbruget, ajourføring
45347 Grundlæggende faglig matematik
45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere
45511 Faglig læsning
45536 Faglig skrivning
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45589 Sortering af skind
45590 Sortering og vurdering af skind
45591 Kvalitets-, type- og renhedsgradssort. af skind
45650 Betjening af høstmaskiner
45883 Pasning og hold af husdyr
45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
45927 Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
46686 Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer
47054 Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg
47167 Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder
47668 Grundlæggende faglig regning
47669 Grundlæggende faglig matematik
47670 Faglig læsning
47671 Faglig skrivning
47913 Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget
47938 Pasning og fodring af husdyr 1
47939 Pasning og fodring af husdyr 2
47962 Akutte Klovproblemer
47963 Økologisk Landbrugsproduktion, ajourføring
47964 Reproduktion i dyrehold, ajourføring
47986 Forsuringsanlæg, ajourføring
47999 Udbringning af næringsstoffer i jordbruget
48000 Håndtering af næringsstoffer
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
48170 Hånd- og rygsprøjtecertifikat
48175 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug
48461 Klovpleje og klovbeskæring, ajourføring
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)