Sprøjtekurser

Sprøjtekurser

AMU-mål: 42390 - Sprøjtecertifikat
AMU-mål: 48175 - Sprøjteopfølgningskursus

Mål ved Certifikatkurset:

Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver.Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler.Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjtenDeltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Prøve:

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Mål ved Opfølgningskurset:

Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i landbruget under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultaterDeltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i landbruget, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik. Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, skovbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Tilmelding til kurser ved LandboNord

Tilmelding til sprøjteopfølgningskurser ved LandboNord:

Kurser i Brønderslev:

20. januar 2022 - Kviknr. til kurset: 83140122m4n1 - tryk længere nede for direkte link.
16. februar 2022 - Kviknr. til kurset: 83140122m4n3 - tryk længere nede for direkte link.
3. marts 2022 - Kviknr. til kurset: 83140122m4n5 - tryk længere nede for direkte link.

Kursus i Fjerritslev:

10. februar - Kviknr. til kurset: 83140122m4n2 - tryk længere nede for direkte link.

Kursus i Astrup:

2. marts - Kviknr. til kurset: 83140122m4n4 - tryk længere nede for direkte link.


83140122m4n1 83140122m4n2 83140122m4n3 83140122m4n4 83140122m4n5

Tilmelding til kurser ved Agri Nord

Tilmelding til sprøjteopfølgningskurser ved Agri Nord:

Kurser i Aalborg

24. januar 2022 - Kviknr. til kurset: 83140122m6n1 - tryk længere nede for direkte link.

Kurser i Hobro:

24. januar 2022 - Kviknr. til kurset: 83140122m6n2 - tryk længere nede for direkte link.

83140122m6n1 83140122m6n2