Evaluering

Evaluering

Kvalitetspraksis, som er udmeldt fra arbejdsmarkedsstyrelsen

På AMU-området følger Nordjyllands Landbrugsskole den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, herunder også anvendelsen af de fælles redskaber til evaluering af skolens AMU-aktiviteter.

Kvalitetssystemet omfatter redskaber til:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU – Der eksisterer ikke virksomhedsevaluering pga. for få besvarelser
  • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:

  • at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
  • at sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
  • at tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.
  • at give fremtidige kursister et veldokumenteret redskab til valg af kurser og kursussted.

Link til evaluering for 2020

Kursustilfredshed

1. kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal

Link til evaluering for 2019

Kursustilfredshed

1 Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal Hele 2019

Link til evaluering for 2018

Kursustilfredshed

2018