Startterminer, ferie og undervisningsfri dage

Startterminer, ferie og undervisningsfri dage

Få et overblik over hvornår elevernes skoleperiode starter og slutter, samt hvilke ferieperioder og undervisningsfri dage der er gældende.

Startterminer

Se hvornår vi starter og afslutter nye/nuværende hold

Første halvår 2022

 • Agrarøkonom 
  • Start: 31. januar 2022. Slut: 27. januar 2023

ANDET halvår 2022

 • Grundforløb 1 – EUD: 
  • Start: 8. august 2022. Slut: 6. januar 2023
 • Grundforløb 2 – EUD:
  • Start: 8. august 2022. Slut: 6. januar 2023
 • Grundforløb 1 – EUX:
  • Start: 8. august 2022. Slut: 16.juni 2023
 • 1. Hovedforløb – EUX
  • Start: 15. august 2022. Slut: 20. juni 2023.
 • 1. Hovedforløb – EUD
  • Start: 29. august 2022. Slut: 16. december 2022.
 • Produktionsleder
  • Start: 29. august 2022. Slut: 20. januar 2023.

Første halvår 2023

 • 2. Hovedforløb EUX
  • Start: 2. januar 2023. Slut: 23. juni 2023.
 • Grundforløb 2 EUD
  • Start: 9. januar 2023. Slut: 16. juni 2023.
 • 2. Hovedforløb EUD
  • Start: 23. januar 2023. Slut: 23. juni 2023.
 • Agrarøkonom 
  • Start: 31. januar 2023. Slut: 25. januar 2024

Ferie og undervisningsfri dage

I Efteråret 2022 har vi på Nordjyllands Landbrugsskole følgende ferie- og undervisnig fri dage

Har du en uddannelsesaftale med en elev, der skal på skoleophold på Nordjyllands Landbrugsskole i 2022, vil vi gøre dig opmærksom på, at der i perioden er undervisningsdage (se tabel nedenfor). I de undervisningsfrie perioder er eleven forpligtet til at vende tilbage til din virksomhed, med mindre det er aftalt med dig som lærermester, at eleven skal afvikle optjent ferie i disse dage.

Efterårsferie for følgende hold:

 • Grundforløb 1 (EUX og EUD)
  Fri mandag, tirsdag og onsdag i uge 42 (efterårsferien)
 • Grundforløb 2 EUD
  Fri mandag, tirsdag og onsdag i uge 42 (efterårsferien)
 • 1. Hovedforløb (EUX)
  Fri alle dage i uge 42 (efterårsferien)

Juleferie:
Lundbæk holder julelukket fra og med den 22. december 2022 til og med den 1. januar 2023.
Eleverne har undervisningsfrie dage på følgende dage: 22., 23., 27., 28., 29. og 30. december

Elever med uddannelsesaftale under skoleforløbet, skal enten møde på arbejde, eller aftale ferie på undervisningsfri dage. Dette gælder både hvis de har ferie fra skolen helt eller delvist i uge 42 og julen.