Fravær under skoleophold

Sådan læser du fraværsmailen, du modtager, hvis din elev har fravær under skoleophold.

“Sygdom”: Lovligt fravær.

“Fraværsårsag”: Lovligt fravær (det kan eksempelvis være tandlæge eller lægebesøg).

“Ukendt”: Ulovligt fravær. For disse timer må arbejdsgiver trække eleven i løn.

I mailen er fraværet defineret som lektioner. En lektion svarer til 100 minutter eller en time og 40 minutter. Det er altså svarende til den tid, man må modregne i lønnen ved ulovligt fravær.

Til info kan det nævnes, at eleverne jævnligt bliver mindet om, at de skal huske at informere arbejdsgiver om fravær, af enhver art. Er du som arbejdsgiver bekendt med, at din elev har haft fravær, men fraværsmailen er udeblevet, kontakt da endelig skolen på 98 35 18 00.