Løn og SU

Løn eller SU? Vigtige spørgsmål for dig, der starter på eller er midt i landmandsuddannelsen

Når du har indgået en uddannelsesaftale med dit praktiksted har du ret til løn under såvel skoleophold som praktik i den periode, som aftalen dækker.

Lønnens størrelse er ligesom bestemmelser om arbejdstid, arbejdsforhold mm. fastsat i overenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund (3F). Find den gældende overenskomst her.

Du kan læse mere om din løn under praktik og skoleperioder her.

SU under din uddannelse:

Du har mulighed for at få SU på grundforløbet, hvis du er over 18 år og ikke har en uddannelsesaftale, samt på trin 3 og 4 – produktionsleder og agrarøkonom. SU på grundforløb og trin 3 og 4 er omfattet af reglerne for SU på Ungdomsuddannelse. Du kan tidligst søge SU en måned før skolestart, og vi skal have dig registreret som indmeldt for at du kan søge.

 

Hvad er SU?

Statens Uddannelsesstøtte er økonomisk støtte til dig, der går på en uddannelse.

SU-loven giver dig mulighed for:

  1. Et stipendium (det vi kalder ”SU”)
  2. Et eventuelt SU-lån og
  3. Et fribeløb, som giver dig mulighed for at tjene penge, uden at du skal tilbagebetale SU-stipendier og evt. SU-lån.

Dit ansvar

Du skal selv søge SU i minSU. Dette foregår via NEM ID og du har således ansvar for, at de oplysninger, du giver videre til SU – men også til vores SU medarbejder på skolen – er korrekte.

Husk, at alle meddelelser fra SU kommer til din Eboks

Hvis du vil vide mere om SU, så kontakt vores SU-medarbejder:

Anne Delfs Johansen Elevadministration - SU Mail: adj@njylls.dk
Anne Delfs Johansen
Elevadministration – SU
Mail: adj@njylls.dk