Turen går til Florida

I det tidlige forår, mens der endnu var frost i Danmark, var 25 EUX-landmænd fra Lundbæk, Nordjyllands Landbrugsskole på studietur i Florida.

I det tidlige forår, mens der endnu var frost i Danmark, var 25 EUX-landmænd fra Lundbæk, Nordjyllands Landbrugsskole på studietur i Florida. En hæsblæsende uge med masser af landbrug, kulturelle oplevelser og godt vejr. Studieturen blev afviklet som et samarbejde mellem Lundbæk, hvor eleverne undervises i landbrugsfagene, samt Erhvervsskolerne, Aars, hvor eleverne undervises i EUX-uddannelsens gymnasielle fag.

Bønner, radiser og en mark i brand

Studieturen til Florida gav et godt indblik i de muligheder som Floridas subtropiske klima giver for høj-intensiv planteavl. I det sydligste Florida, de såkaldte Redlands, så vi eksempelvis produktion af friske bønner. Det tager kun 50 dage fra bønnerne sås til, at plukkehold på op til 300 folk høster de friske grønne bønner. På et år kan der således fem-seks høstes friske bønner – i sommermånederne er der simpelt hen for varmt til produktion af bønner. Højværdiafgrøder er naturligvis dominerende og længere nordpå på de frugtbare jorde omkring Lake Okeechobee så vi noget så spektakulært som en radise-høste-maskine i brug. Noget af en Storm P-maskine, som nænsomt kunne optage radisen uden for meget jord og samtidig bevare en flot top. I samme område blev der dyrket meget sukkerrør, som er en særdeles økonomisk givtig afgrøde. Vi var så heldige at de – på farmen vi besøgte – netop lige skulle til at høste en af deres sukkerrørsmarker. Forud for høst af sukkerrør er det normalt at afbrænde marken, således at de grønne blade på planterne ikke generer høstmaskinerne. Og det fik vi mulighed for at se på nærmeste hold: en traktor med en efterspændt flammekaster kørte rundt om marken, og i løbet af meget kort tid buldrede og bragede det med meterhøje flammer. En meget intens oplevelse, som var overstået på et kvarters tid.

Friskplukkede appelsiner og shit-storme

Området omkring Lake Okeechobee er også kendt for produktion af citrusfrugter, og dette så vi på nærmeste hold hos familien Williamson, som derudover også havde kødkvæg. Her fik vi en fantastisk køretur rundt på den smukke farm med bl.a. stop i en appelsin-mark, hvor vi fik smagsprøver på friskplukkede appelsiner. De 3.000 stykker kvæget på farmen er krydsninger mellem angus og den indiske race brahman. Denne krydsning har vist sig at være særdeles tolerant over for de ekstreme temperaturer, som forekommer i Florida om sommeren.

Hos Larsson Dairy så vi en stor malkekvæg-besætning, hvor der også er udfordringer m.h.t. de høje temperaturer. Derudover fortalte Mrs. Larsson også om de udfordringer, som virksomheden havde oplevet det sidste års tid m.h.t. visse ngo-gruppers modvilje mod mælkeproduktionen. Et par aktivister havde arbejdet under-cover i staldene, og havde offentliggjort filmklip m.m. Det hele kulminerede i shit-storme på sociale medier og demonstrationer foran farmen. Et forløb som på mange måder havde påvirket dagligdagen på farmen.

Aligatorer og pandekager i Trump-land

Der blev også tid til ikke-landbrugsfaglige oplevelser – f.eks. Everglades-sumpene længst mod syd i Florida, hvor vi bl.a. så alligatorer på nærmeste hold samt et rigt fugleliv. Eleverne var på forhånd godt orienterede om Everglades, idet de som en del af gymnasiefaget Biologi havde beskæftiget sig med det sårbare øko-system. Studieturen til Florida var netop et samarbejde mellem EUX-uddannelsens to uddannelser: landmandsdelen på Nordjyllands Skole og gymnasie-delen på Erhvervsskolerne i Aars. Det kom til udtryk i en flok godt forberedte elever, som havde beskæftiget sig med flere aspekter af Florida i gymnasiefagene Biologi og Engelsk.

Amerikansk kultur oplevedes selvfølgelig hele tiden på sådan en tur. Ikke mindst da vi en dag fik vores morgenmad på The Crossroads – en rigtig amerikansk diner, som lå ”langt ude på landet”. Store portioner pandekager, masser af æg og løbende opfyldninger af kaffekopperne udgjorde madkulturen, men forskellig ”pynt” på væggene fortalte også sin historie: hyldester til second amendment (den amerikanske forfatnings punkt vedr. retten til at bære våben) og propagande fra NRA (National Riffles Association). Vi var vist endt i Trump-land!

Vi skal HELT SIKKERT afsted igen

På Lundbæk prioriterer vi det internationale højt, og studieture er en naturlig del af vores uddannelser. Naturligvis også på EUX, hvor kombinationen af landbrugsuddannelsen og gymnasie-fagene giver et særdeles godt udgangspunkt for en udbytterig studietur. Således er der rigtig gode muligheder for at inddrage aspekter fra udenlandsturene i eksempelvis gymnasiefagene Samfundsfag, Biologi og Engelsk – både før, under og efter selve studieturen. Med baggrund i den netop overståede studietur er begge skoler således enige om, at vi på næste tur har endnu mere fokus på integriteten mellem de to skoleverdener.