Nyt fra Lundbæk

Nordjyllands Landbrugsskole udbyder Lundbæk Akademiuddannelse i Ledelse

På Nordjyllands Landbrugsskole går vi tilfredse på sommerferie efter et forår, hvor der er blevet videreudviklet på en af skolens styrkepositioner indenfor undervisning i landbrugsledelse og økonomi. Samtidig med, at det store Agrarøkonom-hold er blevet uddannet og undervist ekstraordinært på akademiniveau, er der udviklet et nyt tilbud til landbruget.

På Lundbæk er vi dog meget opmærksomme på, at der også blandt eksisterende jordbrugsvirksomheder er ejere, ledere og medarbejdere, der har et stort behov for et kompetenceløft indenfor ledelsesområdet. Vi har derfor valgt at udbygge denne styrkeposition således, at der kan udbydes en fuld akademiuddannelse i ledelse som et efteruddannelsestilbud. Dette niveau passer rigtigt godt til praktikere. Fagsammensætningen, som allerede ligger fast, fokuserer målrettet på en kombination af praktisk viden, teori og færdigheder indenfor ledelse af jordbrugsvirksomheder. Der vil derfor blive oprettet hold henover efterår og vinter, hvor man kan påbegynde Lundbæk Akademiuddannelse i Ledelse.

Undervisningen vil primært blive gennemført i Riddersalen i Hovedbygningen for at skabe den helt rigtige stemning og et interessant og inspirerende læringsmiljø. De udvalgte fag bliver:

  • Ledelse i praksis (10 ECTS point)
  • Projektstyring (10 ECTS point)
  • Erhvervsøkonomi (10 ECTS point)
  • Lederens Forretningsforståelse (10 ECTS point)
  • Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS point)
  • Hovedopgave (10 ECTS point)

Tilmeldingen starter til august og holdene fyldes efter først til mølle princippet. Der er begrænsede pladser. Prisen ligger endnu ikke helt fast med vil komme til at være mellem 60-70.000,- kr. Der vil være mulighed for at søge om støtte til denne udgift.

”På den måde imødekommer vi jordbrugets akutte og store behov for flere kompetencer indenfor driftsledelse ved at bygge ovenpå den solide, relevante undervisningserfaring vi i mange år har gjort med undervisning på akademifagsniveau” – fortæller forstander Erik Poulstrup.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Forstander Erik Poulstrup
Mail: erp@njylls.dk
Tlf.: 98 35 18 00.