Nyt fra Lundbæk

Nyt tilbud til arbejdsløse, optimerer mulighederne for job

Et 20 ugers kursus, rettet mod arbejdsløse i Hjørring Kommune, er netop succesfuldt afsluttet. 14 arbejdsløse startede den 9 januar 2017 rejsen mod at blive Agro-Assistenter. Kurset, der har vekslet mellem undervisning og praktik, har haft det hovedformål for kursisterne, at få arbejde i landbruget.

Kurset er et samarbejde mellem Jobcenter i Hjørring, LandboNord og Nordjyllands Landbrugsskole. Jobcenteret har stået for at visitere og afholde samtaler med kursisterne gennem hele forløbet, LandboNord har sørget for at finde praktikpladser på enten kvæg- eller svin ejendom og Nordjyllands Landbrugsskole har forestået al undervisning, der har forgået på EUC Nord.

Deltagerne har haft vidt forskellige forudsætninger for at deltage i kurset. Nogle har aldrig været på et landbrug før, mens andre tidligere har haft arbejde i landbruget. Deltagerne har været en god blanding af kvinder og mænd, danskere og flygtninge, unge og knap så unge. Fælles for alle deltagerne fra start var, deres interesse for landbruget.

Undervejs i forløbet har kursisterne modtaget undervisning i; dagligt arbejde, sikkerhed, staldteknik, fodring samt sundhed og sygdom. Der har været klasseundervisning, diskussioner, opgaveløsning og praktisk undervisning på forskellige ejendomme. Afslutningsvis har kursisterne arbejdet med et selvvalgt emne fra deres praktikejendom, som de har præsenteret for resten af holdet.

Allerede inden kursets afslutning, var 38 % af deltageren kommet i arbejdet. Derudover har samtlige kursister opnået en større viden om husdyrproduktion i Danmark, som er en stor force i deres videre jagt på et job indenfor landbruget. Så alt i alt har kurset været en stor succes for deltagerne såvel som Hjørring Kommune, LandboNord og Nordjyllands Landbrugsskole.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Lærer, Gitte Søgaard, fagområde: Svin. Tlf. 98 35 18 00

Se mere på www.njylls.dk