Nyt fra Lundbæk

Nordjyllands Landbrugsskole bliver indstillet til at udbyde en helt ny landmandsuddannelse. Landmanden som naturforvalter.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sætter nu gang i et storstilet projekt til 130,1 mio. kroner, der skal gavne sjælden og truet natur. Formålet er at gøre det mere attraktivt for landmænd at arbejde med naturforvaltning.

Tidligt i processen omkring Naturstyrelsens nye Life projekt blev Nordjyllands Landbrugsskole kontaktet med henblik på skolens opbakning til arbejdet med at forbedre de unge landmænds kompetencerne indenfor naturforvaltning.
”Det, der gør dette projekt rigtigt interessant, er at vi skal tænke drift og indtjening sammen med naturforvaltning, og derfor bakker vi stærkt op om det”, var svaret fra Forstander Erik Poulstrup.

Men dette begyndende samarbejde gav grobund til en anden tanke: Mangler vi i landbrugsuddannelsen et specialespor, der hedder naturforvaltning? Dette overvejede man på skolen, og da Undervisningsministeren gav mulighed for at søge om forsøgsordninger til eksisterende erhvervsuddannelser, var vejen klar. Gitte Larsen, som er forløbsansvarlig for hovedforløbet på skolen, udviklede et sæt nye målepinde for en uddannelse, som bygger på elementerne; dyrehold, arealforvaltning og naturpleje. Et sæt målepinde som Naturstyrelsen har været med til at vurdere. Og netop i disse dage er det blevet meldt ud, at Undervisningsministeriet har givet en positiv indstilling til, at den nye uddannelse bliver en realitet.

Det er vildt spændende, fordi vi nu sætter fokus på at lave den uddannelse, der sikrer dygtige landmandskompetencer indenfor naturforvaltning. Landmændene skal ikke uddannes i udvidet botanik, men de skal blive Danmarks dygtigste praktikere indenfor naturforvaltning som en bæredygtig karrierevej.

Alle der har interesse i at tage uddannelsen, som uddannelsen bliver en klassisk erhvervsuddannelse med grundforløb og hovedforløb og vekselviskning mellem skoleperioder og praktik. Alle der er interesseret i at tage uddannelsen skal kontakte skolen.
”Vi starter i 2018 fortæller Gitte Larsen og Erik Poulstrup!”.

Skovrideren fra Naturstyrelsen, Bendt E. Andersen og Forstander Erik Poulstrup er spændte på, hvordan man i et partnerskab kan skabe en helt ny toning af en erhvervsuddannelse og sikre en optimal forvaltning af dansk natur og derved skabe arbejdspladser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Forstander Erik Poulstrup på 98 35 18 00.