Infomøde – Naturforvalter

Som den eneste skole i Danmark, tilbyder Lundbæk specialelinjen; Naturforvalter. Er du interesseret i at kombinere husdyr med pleje af naturen? Så er Naturforvalter på Lundbæk det helt rigtige valg.

Som den eneste skole i Danmark, tilbyder Lundbæk specialelinjen; Naturforvalter. Er du interesseret i at kombinere husdyr med pleje af naturen? Så er Naturforvalter på Lundbæk det helt rigtige valg.

Vi fastholder det høje faglige niveau fra 2. hovedforløb med husdyranatomi, fysiologi, avl og reproduktion, sygdomme og sundhed, med fokus på kødkvæg og dyr som benyttes til naturpleje. Der undervises i foderproduktion, håndtering og opbevaring af foder, samt fodringsprincipper.
Emner som adfærd, dyrevelfærd og etik i husdyrhold er en naturlig del af undervisning, ligesom emner om lovgivning, arbejdsmiljø og produktionsstyring også indgår.

Naturforvalter udgør en stor del af de 20 uger som 2. hovedforløb varer. Den resterende del indeholder alle de klassiske fag som eksempelvis erhvervsøkonomi og samfundsfag.

Kom og høre mere om uddannelsen, kom til infomøde tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19:00 på Lundbæk. Tilmelding på telefon 98 35 18 00.

Vi starter første hold den 3. september 2018!