Orientering til elever, forældre og arbejdsgivere i forbindelse med Coronavirus

Med baggrund i vores fælles opgave med at forebygge yderligere spredning af Coronavirus blev Nordjyllands Landbrugsskole lukket ned torsdag d. 12.3.20, og alle skolens elever hjemsendt.

Indtil videre er skolen således nedlukket og alle arrangementer er aflyst frem til og med den 13. april. Perioden kan blive forlænget. Det betyder dog ikke at undervisningen er lukket og der er nu etableret nødundervisning/fjernundervisning, som eleverne skal følge.

Alle elever skal modtage og tage del i fjernundervisningen, der blev sat i gang fra fredag d. 13.3.20.

Eleverne kan ikke forvente, at de på et senere tidspunkt modtager undervisning i de lektioner, som skal afvikles i nedlukningsperioden, og derfor gør vi alt for at fjernundervisningen bliver så meningsfuld som mulig.

For både GF, HF, EUX og AØ gælder at:

  • Der informeres på UDDATA+ og elever skal dagligt følge med på UDDATA+ for at se beskeder.
  • Der laves fraværsregistrering.
  • Eleverne bør være online mest muligt indenfor normal daglig skoletid for at kunne følge med.
  • Der er normalt skema som eleverne kender det

Som skole er vi opmærksomme på at en del af undervisningen ikke egner sig til fjernundervisning, det drejer sig om øvelser i værksted, medicinkursus (praktisk del), øvelser i stald, pløjeøvelser m.m. I det omfang, det er muligt, omplacerer vi lektionerne. Underviserne vil alternativt lave mindre teoretiske opgaver, små film o.l.

Vi forsøger at planlægge fjernundervisningen på en måde som tilgodeser elevernes læringsforløb bedst muligt, og i den forbindelse er det vigtigt at skole, elev og arbejdsgiver arbejder godt sammen. For at fjernundervisning skal fungere, kræver det stort medansvar for egen læring fra elevens side. Den sidste lektion (14-16) forsøges planlagt på en måde som muliggør at eleven i praksis kan arbejde med dele af fagets mål hos arbejdsgiver. Eleven skal så på et senere tidspunkt får tid til at ”indhente” den undervisning som er placeret fra 14-16.

Det vigtigste for skolen er, at eleverne ikke kommer så meget bagud med skoleforløbene, at de til sommer ikke kan afsluttes eller bestå disse. Derfor er det vigtigt, at eleverne også i den kommende periode bevarer fokus på den nød-/fjernundervisning de tilbydes til deres selvstudier.  Landmandsuddannelsen er en vekseluddannelsen og vi håber at vi lykkes med at uddanne fremtidens dygtige landmænd – også i denne udfordrende tid. Elever med brug for studiestøtte har fået tildelt egen kontaktperson, da vi erkender at fjernundervisning kan være en større udfordring for disse elever.

Som skole prioriterer vi blandt læringsmålene for alle forløb, og når hverdagen genoptages, laves en vurdering af mulighed for ekstra undervisning i visse fag/emner.

Følg med her på siden, hvor vi løbende opdaterer omkring situationen.

Kontakt

Eventuelle spørgsmål til ovenstående rettes til Nordjyllands Landbrugsskole:

Erik Poulstrup, Forstander: 21446438
Charlotte Haahr, Uddannelsesleder: 61755901

Skolens telefon er lukket. Kontaktoplysninger på skolens ansatte finder du lige her – alle mails vil blive besvaret.