Bliv naturforvalter på Nordjyllands Landbrugsskole

Som det eneste sted i Danmark, kan du på Nordjyllands Landbrugsskole blive uddannet Naturforvalter. Landmanden som naturforvalter er et linjevalg på 2. hovedforløb. Det retter sig mod dig, som har lyst til at arbejde med dyr til pleje af natur. Der vil være fokus på kødkvæg, afgræsning af naturområder og pleje af bevoksninger i naturen.

Vi fastholder det høje faglige niveau fra 2. hovedforløb med husdyranatomi og fysiologi, avl og reproduktion, sygdomme og sundhed, men med fokus på kødkvæg og andre dyr, der kan bruges til naturpleje. Det kan eksempelvis være får og heste. Der undervises i foderproduktion, håndtering og opbevaring af foder samt fodringsprincipper. Emner som adfærd, dyrevelfærd og etik i husdyrhold er en naturlig del af undervisningen, ligesom emner om lovgivning, arbejdsmiljø og produktionsstyring indgår.

Du får kendskab til de forskellige naturtyper og hvordan de beskyttes og plejes. Der vil være samarbejde med flere kommuner og Naturstyrelsen i undervisningen. Der skal ekskursioner til gode naturplejeprojekter, producenter og landmænd, som har naturpleje som driftsgren, så vi praktisk kan opleve naturforvaltning.

Fakta om uddannelsen

Opstart: Næste hold starter januar 2020.

Praktik: Du kan vælge linjen, uanset om du har været i praktik hos en husdyr- eller plantebedrift.

Andre fag: Naturforvaltning udgør 7,5 uger af de 20 uger, som 2. hovedforløb varer. Du har alle de almindelige fag fra 2. hovedforløb som Erhvervsøkonomi, Bæredygtighed, Naturpleje, Engelsk og forskellige valgfag.

Eksamen: 2. hovedforløb afsluttes med en praksisrelateret projektopgave, der skrives over fem dage og afsluttes med en mundlig eksamination af 30 minutters varighed. Opgaven består af en bunden del og et selvvalgt emne, og der gives en samlet karakter.