Vejledning

Vores vejledere gør meget ud af at hjælpe dig med at vælge rigtigt – første gang.

Hos os har vi tilrettelagt en helstøbt vejledningsindsats, hvor 2 vejledere samt kontakt- og klasselærere står klar til at vejlede dig både før, under og efter dit skoleophold, og under din praktiktid. Det er vores erfaring, at vores vejledningsindsats medvirker væsentligt til vore elevers høje trivsel og lave frafald og fravær.

Vejlederne har sammen med dig og din arbejdsgiver ansvaret for at sammensætte en uddannelsesplan, som fastlægger tidspunkterne for dine skoleophold og praktiktid, og som sikrer, at du når de mål, der er fastsat for uddannelsen til Landmand. Vejlederne følger løbende op på disse mål ved at indkalde dig til samtale både på grundforløb og på 1. og 2. hovedforløb.

Kontakt vores vejledere

Eigil Poulsen
Vejleder
96 71 62 72
ep@njylls.dk

Birgit Lauridsen
ElevCoach
96 71 62 73
bil@njylls.dk