Produktionsleder

En lederuddannelse med flere jobmuligheder i og omkring landbruget

PRODUKTIONSLEDER NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE

Hvorfor Produktionslederuddannelsen?

Efter uddannelsen til landmand, så er din faglærte uddannelse afsluttet, men din uddannelse til et erhverv i konstant bevægelse, den fortsætter med uddannelsen til Produktionsleder. Stil dig selv følgende spørgsmål:

 • Ønsker jeg mere driftsledelsesansvar på jobbet?
 • Har jeg brug for mere viden omkring økonomi?
 • Går jeg med tanker om at blive selvstændig landmand?
 • Ønsker jeg mere personlig udvikling?
 • Ønsker jeg at imødekomme erhvervets behov for højt kvalificeret medarbejdere?
 • Ønsker jeg større indsigt i styring af produktionen?
 • Ønsker jeg at arbejde med evnen til at fordybe mig og konstant søge ny viden?
 • Kan supplerende undervisning i akademifaget ”Ledelse i praksis” være med til at kvalificere mig yderligere til et spændende erhverv?

Kan du svare ”JA” til flere af disse spørgsmål, så er Produktionsleder uddannelsen for dig. Denne uddannelse giver ligeledes adgang til Agrarøkonomstudiet, og samlet er disse to forløb, en 1,5 årig overbygning til landmandsuddannelsen.


Hvorfor Produktionsleder på Nordjyllands Landbrugsskole?

 • Vi har mange års erfaring med at sammensætte en lederuddannelse som giver dig de bedste kompetencer.
 • Vi tilbyder fagligt højt niveau med engagerede undervisere.
 • Vi benytter os af specialister fra rådgivningsbranchen – vi investerer i jer!
 • Vi deltager i spændende kongresser, ekskursioner og møder.
 • Vi tilbyder fagopdelt Produktionsleder undervisning, så du kan specialisere dig i din produktionsgren og opnå den største viden.
 • Vi tilbyder interessant studietur til Polen.
 • Du får et voksent, og rigtig god studiemiljø.
 • Du kan bo på skolen i nye, flotte værelser og blive en del af et stærkt fællesskab med elever fra de andre uddannelser.
 • Du tilbydes at følge akademifaget ”Ledelse i Praksis”, og efterfølgende færdiggøre din akademiuddannelse under AØ-studiet.
 • Vi har stor elevtilfredshed og et super sammenhold mellem vores studerende.


Produktionsleder er således for dig som har erkendt at landbrugserhvervet kan tilbyde mange spændende jobs, men at der kræves konstant udvikling af kompetencer – og en lyst til fortsat at lære nyt.

Tilmelding til Produktionslederuddannelsen

Download tilmeldingsskema og send retur til Anne på mail; adj@njylls.dk

Tilmeldingsskema