Vejledning

Hos os har vi tilrettelagt en helstøbt vejledningsindsats

Vi gør meget ud af at hjælpe dig med at vælge rigtigt – første gang. Derved undgår du at spilde din tid.

Hos os har vi tilrettelagt en helstøbt vejledningsindsats, hvor 3 vejledere samt kontakt- og klasselærere står klar til at vejlede dig både før, under og efter dit skoleophold, og under din praktiktid. Det er vores erfaring, at vores vejledningsindsats medvirker væsentligt til vore elevers høje trivsel og lave frafald og fravær.

Vejlederne har sammen med dig og din arbejdsgiver ansvaret for at sammensætte en uddannelsesplan, som fastlægger tidspunkterne for dine skoleophold og praktiktid, og som sikrer, at du når de mål, der er fastsat for uddannelsen til Landmand. Vejlederne følger løbende op på disse mål ved at indkalde dig til samtale både på grundforløb og på 1. og 2. hovedforløb.

Vejledere og elevcoach:

Eigil Poulsen Vejleder Mail: ep@njylls.dk Telefon: 98351800 eller 21690261
Eigil Poulsen
Vejleder
Mail: ep@njylls.dk
Telefon: 98351800 eller 21690261

Hanne Hedegaard Vejleder - Jobstafetten Mail: hh@njylls.dk Telefon: 98351800
Hanne Hedegaard
Vejleder – Jobstafetten
Mail: hh@njylls.dk
Telefon: 98351800

Birgit Lauridsen Elevcoach Mail: bil@njylls.dk Telefon: 98351800 eller 20515749
Birgit Lauridsen
Elevcoach
Mail: bil@njylls.dk
Telefon: 98351800 eller 20515749

På grundforløb og hovedforløb tilbydes du også vejledningssamtaler med kontakt- og klasselærere, hvor I snakker om, hvordan du har det på skolen, og hvordan det går med at lære de ting, du skal under skoleforløbene.

På Nordjyllands Landbrugsskole har vi endvidere vores elevcoach, som hver dag er klar til en snak med dig om små og store problemer både fagligt og socialt. Elevcoachen støtter dig med samtaler og problemløsning, så du får mest muligt ud af din uddannelse. Det er nemt at få fat på elevcoachen på skolen i undervisningstiden – også når du pludselig får et akut behov for støtte.