Landmand efter 9. og 10. klasse

Bliv faglært landmand efter folkeskolen

TAG LANDMANDSUDDANNELSEN EFTER 9. ELLER 10. KLASSE

Start med grundforløbet

Grundforløb 1 er for dig der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller for dig, som er gået ud af 9. eller 10. klasse for højst ét år siden. På grundforløb 1 opnår du indledende og generelle erhvervsfaglige kompetencer samt almene kompetencer. Det skal hjælpe dig til at træffe dit valg om en fremtidig uddannelse indenfor landbruget.

Grundforløb 2 er specifikt målrettet mod hovedforløbet i landbrugsuddannelsen. Her opnår du altså de faglige og personlige kompetencer, der skal til, for at blive optaget på hovedforløbet.

OPTAGELSESKRAV

Uddannelsesparat og bestået dansk/matematik

  • Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på Grundforløb 1.
  • Hvis det er op til ét år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse kan du også starte på Grundforløb 1.
  • Du skal være uddannelsesparat for at kunne starte på uddannelsen
  • Du skal have som minimum 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.
  • Hvis det er mere end ét år siden du gik ud af folkeskolen, kan du starte på Grundforløb 2. Men du skal stadig opfylde karakterkravet om 02 i dansk og matematik.
  • Hvis du har en uddannelsesaftale med en landmand, kan du starte direkte på GF2 (august) eller starte i praktik i for eksempel 6 måneder og derefter begynde direkte på Grundforløb 2 (januar). Så behøver du ikke opfylde karakterkravet på 02, men du skal stadig kunne bestå grundfagene og den afsluttende eksamen på Grundforløb 2 for at kunne fortsætte i uddannelsen.
  • Har du gennemført et produktionsskoleforløb, eller målrettet erhvervsuddannelserne af et års varighed, kan du starte på GF2.
  • Har du gennemført et helt år af en gymnasial uddannelse, kan du starte på GF2.
  • Har du allerede gennemført en ungdomsuddannelse har du direkte adgang til GF2, og skal således ikke have karakteren min. 02 i dansk og matematik.

IKKE OPNÅET KARAKTEREN 02 I DANSK OG MATEMATIK

Opnår du ikke karakteren 02 i din afgangsprøve fra folkeskolen, kan du aflægge en skriftlig prøve på Nordjyllands Landbrugsskole. Prøverne er på niveau med kravene for at opnå karakteren 02 i folkeskolens 9.klassesprøve i både dansk og matematik. Prøverne er fagligt tonet mod erhvervsuddannelserne, altså de må forventes at have en faglig vinkel. Optagelsesprøverne har en varighed af 2 timer og bedømmes bestået/ikke bestået.

Ud over gennemførelse af optagelsesprøven skal du også deltage i en samtale med skolen. Ud fra prøvens resultat og samtalen, træffer skolen en begrundet afgørelse vedr. dit optag på uddannelsen.