EGU landbrug

Til dig der har lyst til at arbejde med praktisk landbrug

Næste hold starter 14. januar 2018

Har du lyst til at arbejde med praktisk landbrug?

Så er EGU noget for dig!

Erhvervs Grund Uddannelsen varer 2 år og kan forlænges med et år. EGU-vejlederen udarbejder sammen med dig og Nordjyllands Landbrugsskole en uddannelsesplan. Ved hold på 8 elever og derover oprettes selvstændige EGU-hold, ellers undervises I til dels sammen med elever i ordinær landbrugsuddannelse.

EGU forløbet veksler mellem praktik og skoleophold. Mellem 10 og 20 uger kan være undervisning på Nordjyllands Landbrugsskole, hvor noget af undervisningen vil foregå som praktikundervisning hos landmænd. Under skoleopholdet og i den praktiske undervisning får du skoleydelse.

Uddannelsesaftalen for den lønnede praktik udfærdiges af EGU-Vejlederen. Uddannelsen kan enten starte i praktik eller på skole.

Indhold

Under skoleopholdet får du kendskab til normal praksis indenfor produktionsgrenene svin, kvæg, planter og maskiner. Desuden kendskab til de forskellige sammenhænge, der er mellem forskellige produktioner, som er på en landbrugsbedrift.

Du får mulighed for at erhverve traktorkørekort, førstehjælpsbevis og malkebevis under skoleopholdet på Nordjyllands Landbrugsskole. Undervisningen vil foregå i stalden, i værkstedet, i marken og på klassen. Desuden arbejder I med forskellige emner i småprojekter.

Uddannelsesbevis

Når du er færdig udstedes et uddannelsesbevis og du kan arbejde ved landbruget med husdyr- og planteproduktion, som Landbrugsmedhjælper.