Nye kurser på Lundbæk

Tjek vores udbud og find det kursus der passer netop dine behov

Akademiuddannelse i ledelse

Bliv klogere på vores akademiuddannelse i Ledelse.

Nordjyllands Landbrugsskole kan nu tilbyde en fuld Akademiuddannelse i Ledelse. Vi er i gang med at planlægge de første moduler og vil i den forbindelse gerne invitere dig til informationsaften onsdag den 1. november 2017 kl. 19.00 i Riddersalen på Lundbæk.
Medbring gerne din driftsleder.

Program
• Velkomst ved forstander Erik Poulstrup
• Information om Akademiuddannelse i Ledelse
• Hvordan ønsker I/du en lederuddannelse til landmænd?
• Kaffe og kringle
• Tak for i aften

Tilmelding skal ske senest mandag den 30. oktober på tlf. 98 35 18 00.

Uddannelsen udbydes af UCN act2learn og gennemføres i et samarbejde mellem UCN act2learn og Nordjyllands Landbrugsskole.

AMU KURSUS – Sprøjtecertifikat- 42390

Plantebeskyttelse i landbrug, Sprøjtecertifikat
Opstart 28. februar 2018 – 14. marts 2018.
Varighed: 6 dage på skole, 4 dage som fjernundervisning

Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver. Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler. Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dyse type, dyse tryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten. Deltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.

Tilmelding, klik her:

amu kursus – Lovpligtig eftersyn af egne maskiner – 47913

Oprettes efter behov

Indhold på kurset:

 • Introuduktion i arbejdstilsynets krav – bekendtgørelse 1 1097/92 §14
 • Arbejdspladsvurdering, maskineftersyn i forhold til APV’en
 • Eksempler på instruktionsbøgers anvisning i sikkerhedskontrol. Tjekskemaer. Håndværktøj, el, stiger, porte mm. Brandsluknings- og førstehjælpsudstyr samt værnemidler. Opsætning af påbuds-, forbuds og advarselsskilte. Beredskabsplan og foranstaltning ved ulykke. Indretning af værksteder, vaskeplads og maskinhaller.

Kurset afholdes også hos AgriNord og LandboNord.

Transport af farligt gods (ADR kap. 1.3)

Oprettes efter behov 

Indhold på kurset:
– Sikker håndtering af farligt gods i opslag mv.
– Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods Sikker håndtering og optræden i nødsituation
– Krav om afmærkning og dokumentation (faresedler, transportdokument, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler.)

Undgå bøder og påbud fra arbejdstilsynet, kend reglerne for landbruget (APV)

 Oprettes efter behov

Indhold på kurset:
Introduktion til arbejdstilsynets krav vedr. eftersyn og vedligehold af maskiner og udstyr, samt omgang med dyr
– Krav til APV (ArbejdsPladsVurdering)
– Eksempler på sikkerhedskontrol og tjekskemaer til maskiner, udstyr, kemi og dyr
– Hjælp til at udarbejde egne beredskabsplaner og APV i forhold til virksomheden

KURSER FRA RAR’s regionale positivliste

 • AMU – Pasning og fodring af husdyr 1 – 47938
  Kurset er for personer uden eller med begrænset erhvervserfaring fra landbruget som ønsker beskæftigelse eller er beskæftiget ved husdyrproduktionen.
  Link til beskrivelse og tilmelding – gå ind på www.efteruddannelse.dk og skriv 47938 i søgefeltet.
 • AMU – Pasning og fodring af husdyr 2 – 47939
  Kurset er for personer som har kompetencer svarende til “47938 Pasning og fodring af husdyr” uden eller med begrænset erhvervserfaring fra landbruget som ønsker beskæftigelse eller er beskæftiget ved husdyrproduktionen.
  Link til beskrivelse og tilmelding – gå ind på www.efteruddannelse.dk og skriv 47939 i søgefeltet.
 • Agro-medhjælper Kurset afholdes i samarbejde med Hjørring Kommune – start januar 2018. Kurset indeholder: Produktionssystem, dyrenes adfærd, sittebeskyttelse, sundhed, sygdom, dyrenes reproduktion, foder, staldteknik, nøgletal og arbejdsmiljø.