Regler, godtgørelse og priser.

Find nyttig information her

VEU-GODTGØRELSE OG BEFORDRING

Sådan søger du:

Virksomheder søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt via EfterUddannelse.dk. Virksomheder kan nemt og hurtigt at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt. Det gør du på EfterUddannelse.dk. Kun virksomheden kan søge. Hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til medarbejderen under uddannelse, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Medarbejderen kan ikke selv søge, det sker automatisk når du tilmelder på EfterUddannelse.dk

For at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal virksomheden have en Digital Signatur/medarbejdersignatur.

Hvis medarbejderen selv ønsker at få udbetalt VEU-godtgørelse (fordi han eller hun ikke får løn under uddannelsen) og befordringstilskud, kan han/hun søge på to måder: digitalt eller via et papirskema, som udleveres på uddannelsesstedet.

Ansøgningsfristen er fire uger. Det vil sige, at du skal søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud, inden der er gået fire uger efter uddannelsens afslutning.

Hvis uddannelsen tidsmæssigt er delt op i flere adskilte forløb, gælder ansøgningsfristen fra sidste uddannelsesdag i det sidste forløb. Har medarbejderen for eksempel deltaget i uddannelsen tre dage i uge 17, to dage i uge 18 og tre dage i uge 20, skal ansøgningsfristen regnes fra den sidste uddannelsesdag i uge 20.

FULDMAGT TIL VEU

Du kan give skolen fuldmagt til at søge VEU-godtgørelse. Det koster 100 kr. ex moms. pr. ansøgning.

Når skolen har fået din fuldmagt elektronisk, vil vi fremover automatisk søge godtgørelse, når du eller en medarbejder har været på kursus.

HVEM KAN SØGE VEU

Du må højest have:

  • en uddannelse til og med gymnasialt niveau eller
  • en uddannelse, som i niveau og varighed højest svarer til en erhvervsuddannelse eller
  • en højere uddannelse hvis område du ikke har arbejdet inden for i de sidste 5 år

Vi gør opmærksom på, at videregående teknikere ikke kan søge VEU-godtgørelse såfremt uddannelsen har været brugt inden for de sidste 5 år.

DELTAGERBETALING

Deltagerbetalingen afhænger af kursustypen, men i de fleste tilfælde, vil den udgøre 110 kr. pr. dag. Se beløbet under det enkelte kursus her.

Ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse er fritaget for betaling.

TILSKUD TIL OPHOLDSUDGIFTER – KOST OG LOGI

Såfremt deltageren har mere end 60 km til skolen, tilbydes der gratis kost og logi såfremt man er i AMU-målgruppen.

YDERLIGERE INFORMATION

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om mulighederne

Poul Jacobsen Administration - AMU Mail: pj@tryls.dk
Poul Jacobsen
Mail: pj@tryls.dk Telefon: 61368989 eller 98351800


Læs mere på www.veug.dk